sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Trí
HOTLINE
0906 836 836 - 0961611611

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Poly Aluminium Chloride
Poly Aluminium Chloride
Poly Aluminium Chloride
Poly Aluminium Chloride
Poly Aluminium Chloride(PAC CAO CẤP)
Poly Aluminium Chloride(PAC CAO CẤP)
SÁP - Fully Refined Paraffin Wax  58/60
SÁP - Fully Refined Paraffin Wax 58/60
Sodium acetate trihydrate
Sodium acetate trihydrate
Soda ash light
Soda ash light
Soda Ash Dense
Soda Ash Dense
Sodium lauryl ether sulfate
Sodium lauryl ether sulfate
Calcium Chloride Powder
Calcium Chloride Powder
Silica Gel (Hút Ẩm)
Silica Gel (Hút Ẩm)
Caustic Soda Flakes
Caustic Soda Flakes
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAS-H)
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAS...
Sodium lauryl sulfate
Sodium lauryl sulfate
Sodium Nitric
Sodium Nitric
Acid Oxalic
Acid Oxalic
Sodium Sulphate
Sodium Sulphate
Sodium thio sulphate
Sodium thio sulphate
Ammonium chloride
Ammonium chloride
Sodium Hydrosulfite
Sodium Hydrosulfite
Calcium Hypochlorite
Calcium Hypochlorite

HÓA CHẤT PHỤ GIA

Citric Acid Monohydrate
Citric Acid Monohydrate
SODIUM BENZOATE EF-E211
SODIUM BENZOATE EF-E211

HÚT ẨM GÓI CÁC LOẠI

Silica Gel (Hút Ẩm)
Silica Gel (Hút Ẩm)
Hút Ẩm 10Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 10Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 50Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 50Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 100Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 100Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 1,2Gr Giấy Láng, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 1,2Gr Giấy Láng, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 1,2Gr Giấy Láng, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 1,2Gr Giấy Láng, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 1Gr Màng Ngọc
Hút Ẩm 1Gr Màng Ngọc
Hút Ẩm 2Gr Màng Ngọc
Hút Ẩm 2Gr Màng Ngọc
Hút Ẩm 20Gr Giấy Lụa
Hút Ẩm 20Gr Giấy Lụa
Hút Ẩm 2Gr Giấy Lụa, Ép Biên
Hút Ẩm 2Gr Giấy Lụa, Ép Biên
Hút Ẩm 2,5Gr Giấy Lụa, Chữ Nhật Màu Xanh
Hút Ẩm 2,5Gr Giấy Lụa, Chữ Nhật Màu Xanh
Hút Ẩm 5Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 5Gr Giấy Lụa, Chữ Đỏ
Hút Ẩm 5Gr Giấy Lụa, Chữ Xanh, Ép bụng
Hút Ẩm 5Gr Giấy Lụa, Chữ Xanh, Ép bụng
Hút Ẩm 10Gr Giấy Lụa, Chữ Xanh
Hút Ẩm 10Gr Giấy Lụa, Chữ Xanh