sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Trí
HOTLINE
0906 836 836 - 0961611611

HÚT ẨM GÓI CÁC LOẠI

200gr ( bao vải)
200gr ( bao vải)
1gr2 ( giấy lụa)
1gr2 ( giấy lụa)
2gr- màng ngọc
2gr- màng ngọc
1gr - màng ngọc
1gr - màng ngọc
5gr
5gr
2gr5
2gr5
1gr5
1gr5
100gr
100gr
50gr
50gr
20gr
20gr
10gr
10gr
2gr
2gr
500gr ( bao vải)
500gr ( bao vải)
1gr2 ( GIẤY LÁNG)
1gr2 ( GIẤY LÁNG)
1gr3 lụa
1gr3 lụa
ANTOXY
ANTOXY