sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Trí
HOTLINE
0906 836 836 - 0961611611

-

HÓA CHẤT PHỤ GIA

Sodium Metabisulfite HP
Sodium Metabisulfite HP
CHẤT CHỐNG ĐÔNG  TIXOSIL 38
CHẤT CHỐNG ĐÔNG TIXOSIL 38
SORBITOL
SORBITOL
SODIUM BENZOATE EF-E211
SODIUM BENZOATE EF-E211
Citric Acid Monohydrate
Citric Acid Monohydrate