sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Trí
HOTLINE
0906 836 836 - 0961611611

HÓA CHẤT PHỤ GIA

CHẤT CHỐNG ĐÔNG  TIXOSIL 38
CHẤT CHỐNG ĐÔNG TIXOSIL 38
SORBITOL
SORBITOL
Citric Acid Monohydrate
Citric Acid Monohydrate
Chất tạo chua Citric Acid Anhydrous
Chất tạo chua Citric Acid Anhydrous
Sodium Metabisulfite HP
Sodium Metabisulfite HP
SODIUM BENZOATE EF-E211
SODIUM BENZOATE EF-E211