sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Trí
HOTLINE
0906 836 836 - 0961611611

-

HÓA CHẤT PHỤ GIA

Citric Acid Monohydrate
Citric Acid Monohydrate
CHẤT CHỐNG ĐÔNG  TIXOSIL 38
CHẤT CHỐNG ĐÔNG TIXOSIL 38
SORBITOL
SORBITOL
Sodium Metabisulfite HP
Sodium Metabisulfite HP
SODIUM BENZOATE EF-E211
SODIUM BENZOATE EF-E211