sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr.Trí
HOTLINE
0906 836 836 - 0961611611

HÓA CHẤT CÁC NGHÀNH CÔNG NGHIỆP

Sodium acetate trihydrate
Sodium acetate trihydrate
Acid Oxalic
Acid Oxalic
Soda ash light
Soda ash light
Sodium Hydrosulfite
Sodium Hydrosulfite
Sodium thio sulphate
Sodium thio sulphate
Sodium Sulphate
Sodium Sulphate
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAS-H)
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAS...
Soda Ash Dense
Soda Ash Dense
SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE  (STPP) - TECH GRADE
SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE (STPP) - TECH...
AMMONIUM CHLORIDE
AMMONIUM CHLORIDE
Caustic Soda Flakes
Caustic Soda Flakes
Sodium lauryl sulfate
Sodium lauryl sulfate
Sodium lauryl ether sulfate
Sodium lauryl ether sulfate
Sodium Nitric
Sodium Nitric
SÁP - Fully Refined Paraffin Wax  58/60
SÁP - Fully Refined Paraffin Wax 58/60
AXIT STEARIC
AXIT STEARIC
Calcium Chloride Powder
Calcium Chloride Powder
Silica Gel (Hút Ẩm)
Silica Gel (Hút Ẩm)
tẩy đường- guangdi maoming
tẩy đường- guangdi maoming